ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Trường Đại học Khoa Học thuộc Đại Học Huế ( nguyên là trường Đại học Tổng hợp Huế) được thành lập năm 1976 trên cơ sở sáp nhập hai trường Đại Học khoa học và đại học Văn Khoa của Viện Đại học Huế ( thành lập năm 1957). Thực hiện nghị định 30/cp ngày 04 tháng 04 năm 1994 của Chính Phủ, Trường Đại học Tổng hợp Huế là thành viên của Đại học Huế và mang tên trường Đại học Khoa học ( bao gồm khoa tự nhiên, khoa xă hội và nhân văn ).

Qua 26 năm đóng góp và trưởng thành, Trường Đại học Khoa học đă đào tạo một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật lớn cho đất nước. Nhiều thế hệ học sinh đă tốt nghiệp và cho đến nay nhiều người đang giữ những chức vụ quan trọng trong những tổ chức chính trị, kinh tế và xă hội trong cả nước.

Tổng số cán bộ công chức :486 người

Trong đó có 371 giảng viên với 14 Phó Giáo sư, 72 tiến sĩ, 163 thạc sĩ.

Tổng số sinh viên : 9969

Định hướng phát triển KHCN

- Thực hiện việc gắn chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xă hội, giảng viên của trường đă hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ( cấp nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp cơ sở), các dự án nghiên cứu và đạo tạo, hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng với các cơ sở sản xuất, địa phương trong khu vực.

- Tiếp tục các hướng nghiên cứu cơ bản là đặc trưng truyền thống và là thế mạnh của một Trường Đại học về Khoa học cơ bản:

  • Nghiên cứu cơ sở trong khoa học tự nhiên:Toán học, Tin học, Vật lư học, Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất.

  • Điều tra cơ bản đáng giá tổng hợp, các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

  • Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xă hội và nhân văn: Ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa dân tộc các vùng, miền; h́nh thái kinh tế xă hội; tư tưởng Hồ Chí Minh về các lĩnh vực trong hoạt động xă hội.

  • Các vấn đề về bộ luật của Việt Nam và việc áp dụng vào đời sống thực tiễn ở miền Trung và Tây Nguyên.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu xă hội, thực tiễn đ̣i hỏi của các khu vực miền Trung, Tây nguyên. Ưu tiên các hướng nghiên cứu có khả năng triển khai ứng dụng mang tính đa ngành và đa lĩnh vực:

  • Ứng dụng công nghệ thôn tin trong giảng dạy, quản lư và mô phỏng các quá tŕnh tự nhiên.

  • Vật liệu mới: vật liệu kỹ thuật, vật liệu composit, đo liều bức xạ, đo liều bức xạ.

  • Hợp chất thiên nhiên: các hợp chất có tính sinh học

  • Công nghệ sinh học: CN tế bào thực vật, CN gen động vật và thực vật, Cn protein và enzym, CN sinh học và xử lư môi trường.

- Xây dựng năng lực khoa học công nghệ ( bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có tŕnh độ cao, đầu tư trang thiết bị pḥng thí nghiệm hiện đại, xây dựng các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Quan hệ quốc tế

Trường đă tranh thủ mọi điều kiện mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, các trung tâm, các ngành, địa phương trong cả nước. Đặc biệt, trường đă có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các trường đại học lớn ở nhiều nước như Pháp, Anh, Nhật, Úc, Mỹ, Đức, Thái Lan, Canada, Đạn Mạch, Ư, Hà Lan, …

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH

Từ khi thành lập đến nay, cơ sở vật chất của trường đă được đầu tư và trang bị ở mức đáng kể. Hiện nay trường có 8 ṭa nhà chính gồm 71 pḥng học đạt tiêu chuẩn, 30 pḥng TN chuyên ngành, pḥng máy tính thực tập và pḥng thực hành; mạng LAN với 200/400 máy tính PC được kết nối Internet, 2 pḥng trưng bày. Thư viện trường có 26.000 đầu sách gồm 98.146 cuốn, 204 loại báo và tạp chí với 19.249 bản, một pḥng đọc với gần 200 chỗ ngồi có máy tính nối mạng.

HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Pḥng chức năng

Các khoa

Trung tâm

Tổ chức - Hành chính

Toán

Tin học

Đào tạo Đại học - Công tác sinh viên

Công nghệ Thông tin

Nghiên cứu và Ứng dụng Địa -Cơ

Đào tạo Sau đại học

Hóa học

Phân tích

Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế

Vật lư

KHXH và Nhân văn

Kế hoạch tài chính - Cơ sở vật chất

Sinh học

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

Ngữ văn

Nghiên cứu quản lư và phát triển vùng duyên hải

 

Lịch sử

Tư vấn thiết kế kiến trúc và Ứng dụng địa chất

Địa lư - Địa chất

Môi trường

Xă hội học

Lư luận chính trị

Kiến trúc
 

Bộ môn Báo chí - Truyền thông

 
 
 
M4v.me - Cộng đồng đích thực M4v.vn - Cộng đồng đích thực

Trang chủ  |  Cơ cấu tổ chức  |   Thư viện ảnh  |   Tra cứu văn bản  |   GĂ³p Ă½ - LiĂªn hệ  |  LiĂªn kết  |  m4v.vn  |  Site map

Copyright © 2004 - 2008 - Hue University - All rights reserved