ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế  được thành lập ngày 13/07/2004 theo quyết định số 126/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. Trường được thành lập trên cơ sở sát nhập các khoa và tổ ngoại ngữ từ các trường thành viên của Đại học Huế : các khoa tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung chuyên và không chuyên của hai trường Trường ĐHSP và Đại học Khoa học, cùng các cán bộ  môn ngoại ngữ không chuyên từ các trường Đại học Y khoa, Đại học Nông Lâm, Đại học Nghệ thuật, Đại học kinh tế. Hiện nay trường có trụ sở tại 27 Phan Đ́nh Phùng, thành phố Huế. Trong tương lai gần, khoảng năm 2007, trường sẽ xây dựng một cơ sở khang trang tại Làng Đại học Huế, khu trường Bia, tây nam thành phố. 

Trường Đại học Ngoại Ngữ có nhiệm vụ

 • Đào tạo cán bộ có tŕnh độ đại học, sau đại học và các h́nh thức thấp hơn như cao đẳng, trung học phổ thông chuyên ngữ và đào tạo ngoại ngữ không chuyên.

 • Bỗi dưỡng, cấp các chứng chỉ ngoại ngữ cho các học viên sau đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ; các chứng chỉ phổ cập ngoại ngữ như A,B,C theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục – Đào tạo.

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực ngôn ngữ, nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

 • Bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ cho việc tạo nguồn đào tạo sau đại học ( cao học, nghiên cứu sinh) ở ngoài nước theo chủ trương của Bộ giáo dục – Đào tạo.

Cơ cấu tổ chức  

 

Ban Giám Hiệu

 
Pḥng  HCTC Khoa Anh Trung tâm ngoại ngữ
Pḥng QLKH-ĐN-SĐH Khoa Pháp Trung tâm Biên Phiên dịch
Pḥng GV-CTSV Khoa Nga  
  Khoa Trung Bộ môn quốc tế học
  Khoa ngoại ngữ không chuyên Bộ môn Việt Nam học 

Đội ngũ cán bộ công chức hiện có : 187 người trong đó :

 • 166 Giảng viên

 • 01 PGS

 • 16 TS

 • 73 Th.s

 • 22 GVC

Đào tạo

 • Sinh viên hệ chính quy: 1.309

 • Học viên cao học tiếng Anh : 22 , tiếng Pháp: 02

Chuyên ngành đào tạo sau đại học

 • Ngôn ngữ học

 • Phương pháp giản dạy

Phấn đấu  đến năm 2010, sẽ đạo tạo tiến sĩ hai chuyên ngành này.

Hợp tác đạo tạo và NCKH trong và ngoài nước 

Trường đă và đang hợp tác với các trường và cơ sở đạo tạo trong nước như Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Đại học ngoại ngữ Đà Nẵng, Đại học Quốc tế Thành Phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng quan hệ với các đại học nước ngoài và các tổ chức quốc tế như Đại học Sư Phạm Quảng Tây – Trung Quốc, các  tổ chức t́nh nguyện VIA, AVI, ELI và các đại sứ quán Anh, Pháp,Úc, Hoa kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc tại Việt Nam trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ, sinh viên và giao lưu văn hóa.

 
 
M4v.me - Cộng đồng đích thực M4v.vn - Cộng đồng đích thực

Trang chủ  |  Cơ cấu tổ chức  |   Thư viện ảnh  |   Tra cứu văn bản  |   GĂ³p Ă½ - LiĂªn hệ  |  LiĂªn kết  |  m4v.vn  |  Site map

Copyright © 2004 - 2008 - Hue University - All rights reserved