TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PH̉NG

Trung tâm Giáo dục Quốc pḥng Đại học Huế được thành lập ngày 19 tháng 11 năm 1997 theo quyết định số 3827/GD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo với các chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc pḥng cho HS-SV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và PTTH khu vực Thừa Thiên Huế, theo chương tŕnh nội dung quy định của Bộ GDĐT, bảo đảm chất lượng và quản lư rèn luyện HS-SV trong thời gian học tập tại Trung tâm.

Bộ máy tổ chức

 Ban Giám đốc Trung tâm

Pḥng  HCTC Bộ môn khoa mục chung
Pḥng  ĐT - QLHV Bộ môn đường lối quân sự
   Bộ môn Kỷ - Chiến thuật

Hoạt động đào tạo

Đă đào tạo được 62 khóa học với tổng số 26.658 sinh viên

Cấp 18.000 chứng chỉ GDQP

Liên kết đào tạo cho các trường Cao đẳng và Trung học dạy nghề trên địa bàn tỉnh với 7.443 sinh viên.

Công tác quản lư sinh viên theo mô h́nh khép kín là đặc trưng của các TTGDQP từ học tập, ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi, giải trí đều được thực hiện trong khuôn viên của Trung tâm, đây là sự khác biệt rơ rệt so với các trường thành viên. Lănh đạoh Trung tâm coi mô h́nh này vừa là nội dung, vừa là biện pháp quan trọng để giáo dục h́nh thành nhân cách, nếp sống có văn hóa cho HS-SV, là môi trường để HS-SV học tập, rèn luyện. ngoài việc phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy chế cho học viên, trung tâm c̣n tổ chức biên chế và duy tŕ các chế độ sinh hoạt theo kiểu quân đội. Đặc biệt Trung tâm xây dựng và áp dụng quy chế tự quản làm cho học viên tự giác điều chỉnh lối sống cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt tập thể của môi trường quân đội.

 

Đào tạo giáo viên GDQP

  • Đào tạo giáo viên GDQP khóa ngắn hạn cho 7 tỉnh miền Trung và Tây nguyên: 94 học viên

  • Đào tạo giáo viên GDQP khóa dài hạn ghép môn: 123 học viên

Nghiên cứu khoa học

Trung tâm đă có nhiều biện pháp khuyến khích việc cải tiến đồ dùng, học cụ tự làm, vẽ, in ấn hơn 100 bộ tranh, mô h́nh, biểu mẫu để phục vụ giảng dạy. từng bước đưa các phương tiện như máy chiếu OHP, máy bắn điện tử, máy bắn Laser, thiết bị mô phỏng âm thanh để giảng bài, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật quân sự.

Vừa qua Trung tâm đă thực hiện được một đề tài khoa học cấp Đại học Huế và trong năm 2004 đang xúc tiến triển khai 3 đề tài khoa học nữa để góp phần thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục môn họa ngày càng tốt hơn.

 
 
M4v.me - Cộng đồng đích thực M4v.vn - Cộng đồng đích thực

Trang chủ  |  Cơ cấu tổ chức  |   Thư viện ảnh  |   Tra cứu văn bản  |   GĂ³p Ă½ - LiĂªn hệ  |  LiĂªn kết  |  m4v.vn  |  Site map

Copyright © 2004 - 2008 - Hue University - All rights reserved