English  rss
Liên kết
Hệ thống Thông tin quản lý Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Thông tin thủ tục hành chính Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống thông tin Sau đại học CSDL khoa học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế IUC VLIR NETWORK VIETNAM
Tạp chí khoa học 
Chọn số tạp chí:
tinkhac  Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị  (75A)
Ứng dụng GIS trong đánh giá đất đai phục vụ qui hoạch phát triển cây cao su tiểu điền tại huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị
- Huỳnh Văn Chương, Vũ Trung Kiên, Lê Thị Thanh Nga
- File đính kèm: 120.pdf
tinkhac  Một số kết quả khảo sát loài cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) và tình hình gây trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Một số kết quả khảo sát loài cây Sưa (Dalbergia tonkinensis Prain) và tình hình gây trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế
- Trần Minh Đức, Lê Thái Hùng
- File đính kèm: 217.pdf
tinkhac  Tạo dòng và phân tích trình tự gen serine protease thủy phân fibrin từ giun quế (Perionyx Excavatus)  (75A)
Tạo dòng và phân tích trình tự gen serine protease thủy phân fibrin từ giun quế (Perionyx Excavatus)
- Trần Quốc Dung Đặng Phước Hải Nguyễn Quang Đức Tiến
- File đính kèm: 314.pdf
tinkhac  Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Thành phần loài và phân bố của thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Phạm Ngọc Dũng, Hoàng Công Tín, Tôn Thất Pháp
- File đính kèm: 49.pdf
tinkhac  Khả năng đối kháng của nấm Trichoderma với nấm bệnh hại cây trồng Sclerotium rolfsii Sacc trong điều kiện in vitro  (75A)
Khả năng đối kháng của nấm Trichoderma với nấm bệnh hại cây trồng Sclerotium rolfsii Sacc trong điều kiện in vitro
- Trần Thị Thu Hà, Phạm Thanh Hòa
- File đính kèm: 57.pdf
tinkhac  Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của giống hoa chuông màu đỏ (Sinningia Speciosa) trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của giống hoa chuông màu đỏ (Sinningia Speciosa) trên các loại giá thể khác nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế
- Lã Thị Thu Hằng, Nguyễn Tiến Long, Trần Thị Triêu Hà, Trần Văn Minh
- File đính kèm: 67.pdf
tinkhac  Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn lên sự sinh trưởng của Isochrysis galbana Parker và thành phần, hàm lượng axit béo của nó  (75A)
Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng, độ mặn lên sự sinh trưởng của Isochrysis galbana Parker và thành phần, hàm lượng axit béo của nó
- Lê Thị Hương Võ Hành
- File đính kèm: 77.pdf
tinkhac  Kết quả thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng ở Việt Nam  (75A)
Kết quả thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng ở Việt Nam
- Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Thị Nguyên Hải
- File đính kèm: 87.pdf
tinkhac  Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở một số giống lúa (Oryza sativa L.)  (75)
Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Nilarpavata lugens Stal) ở một số giống lúa (Oryza sativa L.)
- Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Như Ý, Hoàng Thi Kim Hồng
- File đính kèm: 97.pdf
tinkhac  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống lúa trồng tại Thừa Thiên Huế  (75A)
Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất và khả năng kháng rầy nâu của một số giống lúa trồng tại Thừa Thiên Huế
- Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thi Kim Hồng, Võ Thị Mai Hương
- File đính kèm: 106.pdf
tinkhac  Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi  (75A)
Thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở vùng rừng Cà Đam, tỉnh Quảng Ngãi
- Lê Nguyên Ngật, Nguyễn Thị Quy, Lê Thị Thanh
- File đính kèm: 1111.pdf
tinkhac  Điều tra, tinh sạch và tìm hiểu tính chất đặc trưng của lectin một số giống đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L.)  (75A)
Điều tra, tinh sạch và tìm hiểu tính chất đặc trưng của lectin một số giống đậu cô ve (Phaseolus vulgaris L.)
- Cao Đăng Nguyên, Nguyễn Thị Cẩm Hạnh
- File đính kèm: 126.pdf
tinkhac  Khảo sát sự biến động về thành phần loài động vật nổi (Zooplankton) ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Khảo sát sự biến động về thành phần loài động vật nổi (Zooplankton) ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế
- Võ Văn Phú, Hoàng Đình Trung
- File đính kèm: 136.pdf
tinkhac  So sánh sự đa dạng di truyền của tôm càng xanh Việt Nam và Trung Quốc  (75A)
So sánh sự đa dạng di truyền của tôm càng xanh Việt Nam và Trung Quốc
- Nguyễn Thành Tâm, Phạm Thanh Liêm
- File đính kèm: 146.pdf
tinkhac  Ảnh hưởng của axít indol axêtíc (IAA) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc (Arachis Hypogaea) ở Thừa Thiên Huế  (75A)
Ảnh hưởng của axít indol axêtíc (IAA) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc (Arachis Hypogaea) ở Thừa Thiên Huế
- Nguyễn Đình Thi
- File đính kèm: 156.pdf
tinkhac  Nghiên cứu sử dụng hạt cây chùm ngây (Moringa Oleifera) để làm trong nước tại Việt Nam  (75A)
Nghiên cứu sử dụng hạt cây chùm ngây (Moringa Oleifera) để làm trong nước tại Việt Nam
- Võ Hồng Thi, Hoàng Hưng, Lương Minh Khánh
- File đính kèm: 166.pdf
tinkhac  Nghiên cứu nuôi cấy mô cây bao báp (Adansonia grandidieri L.)  (75A)
Nghiên cứu nuôi cấy mô cây bao báp (Adansonia grandidieri L.)
- Nguyễn Thị Xuân Thu, Đỗ Trung Đông, Lê Văn Tường Huân
- File đính kèm: 176.pdf
tinkhac  Nghiên cứu giun đất và các nhóm mesofauna khác ở huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế  (75A)
Nghiên cứu giun đất và các nhóm mesofauna khác ở huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
- Nguyễn Văn Thuận, Võ Thị Tuyết Nhung
- File đính kèm: 186.pdf
tinkhac  Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh tỉnh Quảng Bình và giải pháp phát triển bền vững đất ngập nước  (75A)
Rừng ngập mặn tại cửa sông Gianh tỉnh Quảng Bình và giải pháp phát triển bền vững đất ngập nước
- Dương Viết Tình, Nguyễn Trung Thành
- File đính kèm: 195.pdf
tinkhac  Bước đầu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua sử dụng chỉ số sinh học EPT  (75A)
Bước đầu đánh giá chất lượng môi trường nước mặt ở vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua sử dụng chỉ số sinh học EPT
- Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn
- File đính kèm: 205.pdf
tinkhac  Thành phần loài và đặc điểm phân bố theo độ cao của bộ phù du (Insecta - Ephemeroptera) ở vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Thành phần loài và đặc điểm phân bố theo độ cao của bộ phù du (Insecta - Ephemeroptera) ở vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Hoàng Đình Trung, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Huỳnh Đức Khanh, Mai Thị Thảo Nhi, Phan Thị Thùy Dương, Nguyễn Anh Toàn
- File đính kèm: 218.pdf
tinkhac  Nghiên cứu xác định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân bằng ni-tơ và nâng cao giá trị sử dụng lá chuối làm thức ăn cho Dê  (75A)
Nghiên cứu xác định lượng ăn vào, tỉ lệ tiêu hóa, cân bằng ni-tơ và nâng cao giá trị sử dụng lá chuối làm thức ăn cho Dê
- Nguyễn Hữu Văn
- File đính kèm: 224.pdf
tinkhac  Đánh giá hiệu quả quản lý rừng cộng đồng tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế  (75A)
Đánh giá hiệu quả quản lý rừng cộng đồng tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Lê Quang Vĩnh, Ngô Thị Phương Anh
- File đính kèm: 234.pdf