English  rss
Liên kết
Đại học Huế công bố điểm tuyển sinh năm 2012  (28-07-2012)

Sáng nay, Hội đồng Tuyển sinh Đại học Huế đã công bố kết quả tuyển sinh vào các ngành thuộc các trường thành viên và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Thí sinh có thể xem kết quả thi tuyển tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/

 Thủ khoa Đại học Huế năm nay thuộc về thí sinh Lê Nguyễn Thọ Khang (SBD: 64842) thi khối B vào trường ĐH Y Dược với tổng số điểm là 28,5 (SI: 9.50  TB: 9.50  HB: 9.25). Thủ khoa khối A thuộc về thí sinh Dương Đình Đức (SBD: 26651), thi vào Trường ĐH Y Dược với tổng điểm là 28 (TA: 9.50  LY: 9.50  HA: 8.75). Thủ khoa khối C là thí sinh Lê Khắc Bảo Long (SBD: 70146) với tổng điểm 26.50 (VC: 8.50  SU: 8.75  DI: 9.25). Thủ khoa khối D là thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hà (SBD: 74124) với tổng điểm là 26.00   (VD: 8.75  TD: 9.00  AV: 8.00). Xem danh sách 50 thí sinh cao điểm nhất mỗi khối tại địa chỉ http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/top_select.php


PV

Liên kết
Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ Hệ thống Thông tin quản lý Thông tin thủ tục hành chính CSDL khoa học Đảm bảo chất lượng Giáo dục Đại học Hệ thống Tạp chí Khoa học - Đại học Huế Hệ thống thông tin Sau đại học Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế IUC VLIR NETWORK VIETNAM Hộp thư điện tử 1 Hộp thư điện tử 2 Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế Trung tâm tư vấn và giới thiệu việc làm sinh viên Đại học Huế