Trang chủ
  Đơn vị trực thuộc
  Gửi Tin nhắn
  Gửi Công văn
  Gửi Tờ trình
  Kế hoạch công tác
  Lịch công tác BGĐ
  Lịch công tác ĐHH
  Lịch CTác Trường TV
  Báo cáo thống kê
  Danh bạ
  Tra cứu văn bản
 

Lịch công tác tuyển sinh Đại học Huế năm 2014

 
Thành viên: Mật khẩu: Ghi nhớ?
Đơn vị trực thuộc
         
        - Ban Giám Đốc
- Văn phòng Đại học Huế
- Ban Tổ chức Nhân sự
- Ban Đào tạo Đại học
- Ban Đào tạo Sau đại học
- Ban Hợp tác Quốc Tế
- Ban Khoa học Công nghệ
- Ban Công tác sinh viên
- Ban Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
- Ban Kế hoạch - Tài chính
- Ban Quản trị Cơ sở Vật chất
- Ban Quản lý dự án xây dựng
- Ban Thanh tra – Pháp chế - Thi đua khen thưởng
- Trung tâm Công nghệ Thông tin
- Văn phòng Công đoàn ĐHH
- Văn phòng Chương trình VLIR
- Văn phòng Đảng Uỷ ĐHH
- Công đoàn Cơ sở Cơ quan ĐHH
- Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
- Hội cựu Chiến binh
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Khối cơ quan

   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
        - Trường Đại học Y Dược
- Trường Đại học Nông Lâm
- Trường Đại học Khoa học
- Trường Đại học Sư phạm
- Trường Đại học Nghệ thuật
- Trường Đại học Kinh tế
- Trường Đại học Ngoại ngữ
- Phân hiệu Đại học Huế tại tỉnh Quảng Trị
       
       
 

Trường Thành viên

   
     
       
       
       
         
        - Khoa Giáo dục Thể chất
- Khoa Du Lịch
- Khoa Luật
 

Khoa trực thuộc

   
     
       
         
        - Nhà xuất bản - Đại học Huế
- Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao Công nghệ
- Trung tâm Học liệu
- Viện Tài nguyên và Môi trường
- Trung tâm Phục vụ sinh viên
- Trung tâm Đào tạo từ xa
- Trung tâm Đào tạo Quốc tế
- Trung tâm Giáo dục Quốc phòng
       
 

Trung tâm

   
     
       
       
Copyright © 2004-2008 - Hue University - All rights reserved